Welk goed doel moet het Arie Lemsfonds steunen in 2023?

Het Zaanse Arie Lemsfonds kiest vóór 1 mei een nieuw doel om te steunen en wil graag van u weten welke goede doelen of projecten in aanmerking komen. Tot 1 april 2023 kunt u deze projecten en initiatieven aanmelden, waarna de commissie van het fonds een keuze gaat maken. Kijk voor meer informatie over het doen van een aanvraag op de pagina nieuwe aanvragen.

Nieuwe aanvragen
Arie Lems

Arie Lemsfonds

Het Arie Lems-fonds wil initiatieven in de Zaanstreek financieel steunen.

Regelmatig selecteert de commissie een project of activiteit op één van de terreinen Wonen, Werken, Sociaal en Duurzaamheid. Daarvoor wordt vervolgens geld ingezameld om de uitvoering mogelijk te maken. Het afdelingsbestuur draagt daaraan bij en de Zaanse PvdA-leden worden benaderd. Ook kunnen bijzondere activiteiten worden uitgevoerd om geld in te zamelen, afhankelijk van het gekozen doel.

In aanmerking komen initiatieven op de genoemde terreinen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken en die in de geest van de vroegere burgemeester van Zaanstad, Arie Lems, zijn. Belangrijke termen daarbij zijn: verbindend, overbruggen van tegenstellingen, de dialoog benutten, geen onderscheid tussen rangen en standen, idealistisch, bewust van de omgeving.

Kent u initiatieven voor projecten of activiteiten die in aanmerking zouden kunnen komen? Tip ons dan! info@arielemsfonds.nl

 

Piet Oudega

Voorzitter

@

Colette Smit

Penningmeester

@

Ruud van der Velde

Secretaris

@