De commissie die een project of activiteit selecteert en de inzameling begeleidt bestaat uit PvdA-leden met activiteiten in verschillende maatschappelijke sectoren.

De commissie wordt ondersteund door een PvdA-ambassadeur. Eén van de leden van de commissie is Dana van den Hof. Zij is een kleindochter van Arie Lems. Haar deelname laat zien dat de familie Lems graag haar naam aan deze activiteit blijft geven.

Bij het Arie Lemsfonds zijn betrokken;

  • Piet Oudega (voorzitter Arie Lemsfonds)
  • Mark Damman (vice-voorzitter Arie Lemsfonds)
  • Colette Smit (penningmeester Arie Lemsfonds)
  • Fred Smout (2e penningmeester Arie Lemsfonds & penningmeester PvdA Zaanstreek)
  • Ruud van der Velde (secretaris Arie Lemsfonds)
  • Geke Faber (ambassadeur)
  • Dana van den Hof
  • Ellen van Diepen
  • Yvonne Kelatow
  • André Drost

Het Arie Lemsfonds is als zelfstandige stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 69787026)  en heeft als postadres:  Westerzoom 26,  1541 TW Koog aan de Zaan.

Wilt u de Stichting Arie Lemsfonds ondersteunen bij het behalen van de doelen dan kunt u meedoen aan de activiteiten of uw bijdrage overmaken op NL95 RABO 0323 4225 35 t.n.v. Stichting Arie Lemsfonds.

De Stichting Arie Lemsfonds heeft een ANBI status. Lees onze ANBI verklaring.