Ondersteuning aanvragen

De aanvragen voor 2021/2022 zijn verwerkt. De inzameling voor twee doelen is in volle gang. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingestuurd in het eerste kwartaal van 2023.

Het Arie Lemsfonds is een fonds zonder geld op de bank. Het fonds selecteert elke twee jaar een of meer te steunen activiteiten of projecten en organiseert daarna activiteiten om geld in te zamelen.

Voor welke activiteiten of projecten kunt u een aanvraag indienen?

Bij de selectie van projecten kijkt het fonds naar een aantal voorwaarden.

Het project of de activiteit moet:

  • Voldoen aan de hoofdcriteria: de activiteit moet in de geest van Arie Lems zijn. dat betekent: verbindend, tegenstellingen overbruggen, de dialoog benutten, geen onderscheid tussen rangen of standen, idealistisch en bewust van de omgeving.
  • Zaans zijn, wat betekent dat de activiteit zich in de Zaanstreek afspeelt en bij voorkeur door Zaankanters wordt georganiseerd.

De gevraagde bijdrage, van maximaal circa 2000 euro, mag niet een druppel op de gloeiende plaat zijn. De bijdrage van het Arie Lemsfonds moet de activiteit daadwerkelijk mogelijk maken. Alleen in uitzonderingsgevallen steunt het Arie Lemsfonds activiteiten of projecten van individuele personen; de voorkeur gaat naar stichtingen en andere rechtspersonen.

Hoe behandelt het Arie Lemsfonds uw aanvraag?

In de aanvraag beschrijft u het project of de activiteit, met een begroting van de te maken kosten en een plan om die kosten te dekken. U kunt de aanvraag richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In het algemeen maakt het fonds een eerste selectie op basis van deze aanvraag. De aanvragers die niet door de eerste ronde komen krijgen daarvan bericht, met motivering. Met de geselecteerden kan contact worden opgenomen voor een aanvullend gesprek. Daarna maakt het fonds zijn keuze en publiceert deze. De aanvragers die in de tweede ronde afvallen krijgen een gemotiveerd bericht.

Het fonds streeft ernaar om op of rond 1 mei de gekozen projecten bekend te maken.

Wanneer kunt u verzoeken indienen?

Begin 2021 is de huidige cyclus gestart. Het fonds heeft gevraagd projecten of activiteiten in te dienen die hadden geleden onder de corona-uitbraak, bijvoorbeeld in de cultuursector. Uit de ingediende voorstellen is gekozen voor steun aan de muzieklessen van Onderling Genoegen op scholen en voor de inrichting van een (T)huiswerkkamer bij Taalcafé De Sluis. Daarvoor zullen in 2021 en 2022 de afgesproken bedragen worden ingezameld.

Wilt u een aanvraag om ondersteuning indienen?  Wacht dan tot de volgende ronde start, naar verwachting begin 2023. Daarbij maakt het Arie Lemsfonds bekend welke eventuele aanvullende criteria zullen gelden en wat de einddatum voor inzendingen is.