Conform de voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier de voor de ANBI-status verplichte gegevens van de Stichting Arie Lemsfonds. Het fonds heeft sinds 9 oktober 2017 de ANBI status.

De naam van de instelling is "Stichting Arie Lemsfonds", opgericht 9 oktober 2017

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, RSIN 8580.12.066

Het postadres van de stichting luidt: Westerzoom 26, 1541 TW Koog aan de Zaan. Er is geen bezoekadres.

De doelstelling van de stichting is om binnen de Zaanstreek maatschappelijke doelen te steunen die bijdragen aan de prioriteiten van de Partij van de Arbeid.

In het beleidsplan 2017-2018 is aangegeven dat de stichting eerst een maatschappelijk doel uitkiest. Dat kan een project of activiteit in de Zaanstreek zijn, op de terreinen wonen, werken, sociaal en duurzaamheid (de actuele prioriteiten van de PvdA). Het project moet in de geest van oud-burgemeester Arie Lems zijn: verbindend, tegenstellingen overbruggend, geen rangen en standen, idealistisch, bewust van de omgeving. Een groep van ca. tien betrokken PvdA leden fungeert als initiatiefgroep om tot een dergelijke keuze te komen.

Na de keuze voor een project worden de daarvoor noodzakelijke gelden ingezameld. Dat kan via giften van leden, donaties van bedrijven, maar ook via sponsors die een individuele of gezamenlijke activiteit ondersteunen. Hierbij valt te denken aan iemand die zich laat sponsoren bij een hardloopwedstrijd, een benefietvoorstelling, een veiling of anderszins een activiteit waarbij de opbrengst ten goede komt aan het geselecteerde doel. Als het doel is bereikt worden de ingezamelde middelen gebruikt om het project uit te voeren. Vervolgens wordt een nieuw doel uitgekozen. Wordt er meer geld ingezameld dan voor het behalen van het doel nodig is dan zullen de overige gelden ten goede komen aan het nieuwe doel.

Bestuur van de stichting

P. Oudega, voorzitter
M. Damman, vice-voorzitter
R.J.M. van der Velde, secretaris
C. Smit, penningmeester
F.W. Smout, tweede penningmeester.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Dit is statutair vastgelegd. De stichting kent geen personeel.

Hieronder vindt u de jaarverslagen vanaf 2018. Naast een kort verslag over de activiteiten en de gesteunde doelen is daarin een beknopt financieel verslag opgenomen.

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018