Arie Lemsfonds, ons verhaal

In 2004 stelde het bestuur van de PvdA Zaanstad de Arie Lemsprijs in, ter nagedachtenis aan de kwaliteiten van de vroegere burgemeester van Zaanstad, als socialist, politicus en bestuurder. Het doel van de prijs was het belonen, stimuleren en waarderen van de inzet van individuele personen, organisaties of instellingen werkzaam in Zaanstad, die een maatschappelijke bijdrage leverden. Elke twee jaar koos de jury uit de voorgedragen personen en organisaties de winnaar.  De weduwe van Arie Lems, Elly Lems, maakte deel uit van de jury. De winnaar werd op 1 mei in het zonnetje gezet en kreeg een geldbedrag en een certificaat. Bij de selectie werd vooral gekeken naar de aspecten die pasten bij de persoon van Arie Lems: zijn nuchtere aanpak, de bemiddelaarsrol, de samenbindende aanpak, het overbruggen van kloven tussen partijen, de optie voor de dialoog, geen onderscheid kennen tussen rangen en standen, en het zich boven de partijen kunnen stellen.

In de loop van de jaren is deze prijs gewonnen door de Buurt- en Speeltuinvereniging Havenkwartier, het Platform Herstructurering uit het wijkoverleg Rosmolenbuurt, Anja de Vries als trekker van het hospice De Schelp, de Historische Vereniging Wormerveer en het fonds De Rooie Cent. De prijs werd niet voor een specifieke activiteit of project toegekend, maar drukte vooral de waardering voor de organisatie als geheel uit.

In 2016 besloot het bestuur een andere aanpak te kiezen, waarbij eerst een activiteit of project wordt geselecteerd en daarna het geld wordt ingezameld. De verwachting is dat daarmee meer middelen zijn te realiseren, waardoor de PvdA een concrete en betekenisvolle bijdrage levert aan het bereiken van het beoogde doel. Elly Lems is helaas eind 2015 overleden en daarom is nu een kleindochter van Arie Lems, Dana van den Hof, bij de commissie betrokken.

Lees meer over Arie Lems op Wikipedia en op parlement.com